3
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณฝน

ปริมาณฝน 07.00 น.

ตารางข้อมูลฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

แผนที่แสดงสถานะน้ำฝน

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

image

ติดตามสภาพน้ำฝนรายวัน

แผนที่สภาพน้ำฝน

รายวัน

image

คาดการณ์น้ำฝน

แผนที่คาดการณ์น้ำฝน

1 - 3 วัน

image

คาดการณ์สภาพอากาศ

จากแบบจำลองฯ (กรมอุตุ​ฯ)​

ล่วงหน้า​ 10-15 วัน

image

รายชั่วโมง

  ข้อมูปริมาณฝน

รายชั่วโมง

image

รายวัน

ข้อมูลปริมาณฝน

รายวัน

image

รายเดือน-รายปี

ตารางข้อมูล

ปริมาณน้ำฝนรายเดือน-ปี

วิเคราะห์ข้อมูลฝน

image

กราฟปริมาณฝน

สูงสุด 1 วัน

image

กราฟปริมาณฝน

รายเดือน

image

กราฟปริมาณฝน

รายปี

image

กราฟแนวโน้มปริมาณฝน

รายปี

image

กราฟปริมาณฝน

สะสมรายเดือน

image

กราฟเปรียบเทียบ

ปริมาณฝนรายเดือน

image

Return Period

ปริมาณฝนสูงสุด 1 วัน

image

Return Period

ปริมาณฝนรายปี

ข้อมูลแผนที่

แผนที่เส้นชั้นน้ำฝน

ลุ่มน้ำมูล

แผนที่เส้นชั้นน้ำฝน

ลุ่มน้ำลำตะคอง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

สำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำมูล