4-22
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center  - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนรายเดือน ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 M.2A แม่น้ำมูล ด่านตะกา เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
2 M.4 แม่น้ำมูล พงสวาย ท่าตูม สุรินทร์
3 M.6A แม่น้ำมูล สตึก สตึก บุรีรัมย์
4 M.7 แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย วารินชำราบ อุบลราชธานี
5 M.9 ห้วยสำราญ ชุมชนสะพานขาว เมือง ศรีสะเกษ
6 M.32 ลำเซบาย เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
7 M.42 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
8 M.66 ห้วยขะยุง วังชมภู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
9 M.89 ลำตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม ปากช่อง นครราชสีมา
10 M.104 แม่น้ำมูล วังปรัด คู่เมือง บุรีรัมย์
11 M.127 ห้วยตาเทียว นาไฮ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
12 M.145 ลำพระเพลิง วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา
13 M.159 ลำชี หลุมดิน จอมพระ สุรินทร์
14 M.170 ลำโดมใหญ่ คำสำราญ เดชอุดม อุบลราชธานี
15 M.171 ลำพระเพลิง โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
16 M.176 ห้วยขะยุง โนนศรีไคล กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
17 M.179A ลำเซบาย ป่าก่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
18 M.183A ห้วยหินลับ หินเพิง ปากช่อง นครราชสีมา
19 M.184 แม่น้ำมูล ซึม พิมาย นครราชสีมา
20 M.185 ลำปลายมาศ ไผ่น้อย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
21 M.190 ห้วยสำราญ ขวาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
22 M.191 ลำตะคอง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา