4-2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center  - RID

ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ เฉลี่ยรายวัน ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 M.2A แม่น้ำมูล ด่านตะกา เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
2 M.4 แม่น้ำมูล พงสวาย ท่าตูม สุรินทร์
3 M.5 แม่น้ำมูล เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
4 M.6A แม่น้ำมูล สตึก สตึก บุรีรัมย์
5 M.7 แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย วารินชำราบ อุบลราชธานี
6 M.9 ห้วยสำราญ ชุมชนสะพานขาว เมือง ศรีสะเกษ
7 M.11B แม่น้ำมูล ตำบลพิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
8 M.32 ลำเซบาย เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
9 M.42 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
10 M.43A ลำตะคอง ท่ามะปรางค์ ปากช่อง นครราชสีมา
11 M.66 ห้วยขะยุง วังชมภู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
12 M.69 ลำเซบก ท่าบอแบง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 M.89 ลำตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม ปากช่อง นครราชสีมา
14 M.95 ลำเสียวใหญ่ กู่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
15 M.104 แม่น้ำมูล วังปรัด คู่เมือง บุรีรัมย์
16 M.127 ห้วยตาเทียว นาไฮ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 M.145 ลำพระเพลิง วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา
18 M.159 ลำชี หลุมดิน จอมพระ สุรินทร์
19 M.164 ลำตะคอง ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา
20 M.170 ลำโดมใหญ่ คำสำราญ เดชอุดม อุบลราชธานี
21 M.171 ลำพระเพลิง โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
22 M.172 คลองไผ่ โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
23 M.173 แม่น้ำมูล โนนสะอาด โชคชัย นครราชสีมา
24 M.176 ห้วยขะยุง โนนศรีไคล กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
25 M.177 ลำตะคอง โนนสว่าง สีคิ้ว นครราชสีมา
26 M.179A ลำเซบาย ป่าก่อ เขื่องใน อุบลราชธานี
27 M.180 ลำพระเพลิง ท่าเยี่ยม ปักธงชัย นครราชสีมา
28 M.182 แม่น้ำมูล สีถาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
29 M.183A ห้วยหินลับ หินเพิง ปากช่อง นครราชสีมา
30 M.184 แม่น้ำมูล ซึม พิมาย นครราชสีมา
31 M.185 ลำปลายมาศ ไผ่น้อย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
32 M.186 ลำจักราช โนนคอย จักราช นครราชสีมา
33 M.187 ห้วยเสนง ใกล้สถานีประมงน้ำจืด เมือง สุรินทร์
34 M.188 ลำเชียงไกร บัว โนนสูง นครราชสีมา
35 M.190 ห้วยสำราญ ขวาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
36 M.191 ลำตะคอง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา