4-14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center  - RID

Rating Table เพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ

 

ลำดับ สถานี ปี แม่น้ำ บ้าน อำเภอ จังหวัด
1

M.7

2013/2556

แม่น้ำมูล

สะพานเสรีประชาธิปไตย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี