ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

คาดการณ์สภาพอากาศจากแบบจำลองฯ​ (กรมอุตุ​ฯ)​ ล่วงหน้า​ 10-15 วัน

image

คาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองฯ​

image

คาดการณ์ความกดอากาศระดับน้ำทะเล​จากแบบจำลองฯ