3-10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center  - RID

กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

 

ลำดับ รหัส บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 250791 ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมือง นครราชสีมา
2 250541 (M.38C)คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
3 250751 (M.145)วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา
4 250931 ห้วยโกรกเด้ ปากช่อง นครราชสีมา
5 570161 (M.91)โคกแดง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
6 760060 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ เมือง อำนาจเจริญ
7 020191 (M.6A)สตึก สตึก บุรีรัมย์
8 250651 ฟาร์มโชคชัย 4 ปากช่อง นครราชสีมา
9 250771 หน่วยพิทักษ์ป่าคลองปลากั้ง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
10 250781 ท่าน้ำซับ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
11 250951 ซับไทรทอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
12 250961 บุตะโก วังน้ำเขียว นครราชสีมา
13 250970 ดินอุดม วังน้ำเขียว นครราชสีมา
14 250981 หนองจอก ปากช่อง นครราชสีมา
15 250991 คลองยาง ปากช่อง นครราชสีมา
16 251001 หนองไทรใต้ ปากช่อง นครราชสีมา
17 251021 หนองตะโกวา ปากช่อง นครราชสีมา
18 251041 บ่อน้ำทิพย์ ปากช่อง นครราชสีมา
19 670580 (M.152)โพนทองน้อย น้ำยืน อุบลราชธานี
20 251061 สถานีอนามัยบ้านหนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
21 251081 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สูงเนิน นครราชสีมา
22 251101 อ่างเก็บน้ำซับประดู่ สีคิ้ว นครราชสีมา
23 251111 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว นครราชสีมา
24 251121 ประปาบ้านทรัพย์ทวี สีคิ้ว นครราชสีมา
25 251131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
26 251011 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
27 251031 โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม สีคิ้ว นครราชสีมา
28 251051 สถานีอนามัยบ้านมะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
29 251071 โกรกกระหาด ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30 251091 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมือง นครราชสีมา