แนะนำศูนย์อุทกวิทยา


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Lower Northeastern Region Hydrological lrrigation Center 
(NAKHON RATCHASIMA , THAILAND) 453 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

453 Moo 10 Mittaphap Rd.  T. Khokkruat A. Muang  Nakhonratchasima 30280


TEL. 0 4446 5154 - 5  FAX. ต่อ 13   (Voice Over IP. 8041 ,8042)
FAX AUTO.  0 4446 5938
,0 4446 5156
EMAIL:  hydrology4@Gmail.com

กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT