แนะนำศูนย์อุทกวิทยา


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID
(NAKHON RATCHASIMA , THAILAND) 453 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

453 Moo 10 Mittaphap Rd.  T. Khokkruat A. Muang  Nakhonratchasima 30280


TEL. 0 44-465-154 - 6   (Voice Over IP. 8041 ,8042)
FAX AUTO.  0 44-465-938
,044-465-156
E-MAIL:  hydrology4@Gmail.com

กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT